მთავარი განყოფილება

მაგალითად, შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ თქვენი ბავშვის ძილის ხარისხი


ბოლოდროინდელი გამოკვლევის თანახმად, ბავშვების ძილის ხარისხის გაუმჯობესების საუკეთესო საშუალებაა მშობლების ძილის ხარისხის გაუმჯობესება. კვლევებმა აჩვენა, რომ როდესაც მშობელი მეტს სძინავს, შედეგია ბავშვის ძილის ოდენობის გაზრდა.

მაგალითად, შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ თქვენი ბავშვის ძილის ხარისხი

სპეციალისტების აზრით, 6-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვს 9-დან 12 საათის განმავლობაში სჭირდება ძილი დღეში, ხოლო თუ ისინი რეგულარულად იძინებენ, განუვითარდებათ ყურადღების მიქცევა და ქცევის პრობლემები, ასევე შეიძლება განვითარდეს სამედიცინო და სამედიცინო პრობლემები. ჩაატაროს კვლევა ერთობლივი შემოწმების დროს კორინა რეაჰარვარდის სამედიცინო სკოლის სპეციალისტმა 690 – დან 12 წლამდე ასაკის 790 მშობელი და ბავშვი გამოიკვლია. პასუხებიდან გაირკვა, რომ მშობლებმა საშუალოდ დაიძინეს 6,9, ხოლო ბავშვებმა დაიძინეს 9.2, ხოლო კარგ მაგალითს მოუტანა ხილი, სადაც მშობლებმა უფრო მეტხანს იძინეს, გაიზარდა ჩვილი ბავშვების შვილებთან ერთად. პროფესიონალებმა დაამატეს, რომ მშობლებს შეუძლიათ ასევე მოუწოდონ შვილებს საკმარისი ძილი ჰქონდეთ, მაგალითად, ავადმყოფობის ან რიცხვში გატარებული დროის შეზღუდვით.