პასუხები კითხვებზე

თქვენი პატრონაჟის რეგულაციის პრობლემა გაქვთ?


ფუნდამენტური უფლებების კომისრის თქმით, წინააღმდეგობრივი და გაურკვეველია, რომელი სკრინინგის ჩატარების სავალდებულოა ლაბორატორიული ტესტების ჩატარება სავალდებულო.

MTI– სთვის ძირითადი უფლებების კომისრის ოფისის კომუნიკაციის თანახმად სიცელი ლასლო ითხოვს წესების გარკვევას და არსებული პრობლემების აღმოფხვრას, ომბუდსმენი მოუწოდა ადამიანთა რესურსების მინისტრს, გამოიყენოს "პატიმრობის" ერთიანი კონცეფცია. Tovбbbб მინისტრი მიიჩნევს, რომ vбrandуsgondozбsrуl რეგულირების szуlу йs alapellбtбsi tцrvйny pontosнtбsбt, egyйrtelmыsнtйsйt.Ezeken kнvьl lйpjen მინისტრის garantбlбsбra რომ vйdхnхk vйgezzйk vбrandуsgondozбsi munkбjukat კრიტერიუმების შესაბამისად გადმოცემულია ომბუდსმენის jelentйsben თუ ის szьksйgesnek lбtja, რომ tбrca vezetхje განიხილავს და მეურვის ეფექტური მითითებები სათანადო მეთვალყურეობისთვის. განცხადების თანახმად, სამოქალაქო სამართალდამცავი ორგანიზაცია კომუნისტს მიუახლოვდა იურიდიულ ინტერპრეტაციასთან და იურიდიულ დახმარების საკითხთან დაკავშირებით.ორსულობის მოვლა: რა არ არის სავალდებულო, არ შეიძლება აღრიცხვა. ზოგჯერ, თუ ორსული ქალი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ გამოკვლევებში, მაშინ სასიგნალო სისტემის წევრები მიიჩნევენ, რომ ნაყოფს (არ დაბადებულ ბავშვს) მაღალი რისკის ქვეშ აყენებენ, ხოლო ტესტის დასრულება მიუთითებს ბავშვის დაცვის მნიშვნელობაზე. ეს ასევე შეიძლება გამოიწვიოს მეურვეობის ღონისძიებებმა და, საბოლოო ჯამში, ბავშვის ოჯახში გაზრდა. თუ ორსული დედა არ მუშაობს ერთად, დაუცველ ბავშვს ეცნობება ბავშვის კეთილდღეობას, ჩვილს, სახლის ექიმს და სახლის ბავშვის ექიმს. ნიშნის მიღების შემდეგ, პირველ რიგში, ბავშვის კეთილდღეობის სამსახურის თანამშრომლის ამოცანაა გადაწყვიტოს, საჭიროა თუ არა შემდგომი მოქმედება დაზარალებული ნაყოფის ჯანმრთელობისთვის. Нgy pйldбul vйdхnх იქნება მითითებული kцteles csalбd- йs gyermekjуlйti szolgбlatnбl თუ megнtйlйse მიერ vбrandуs nх йletmуdja - pйldбul ალკოჰოლის ან drogfogyasztбsa - kцrьlmйnyei, kцztьk kбros lakhatбsi kцrьlmйnyek veszйlyeztetik ნაყოფის egйszsйges fejlхdйsйt.A დარწმუნებული jelentйsйben ასევე tisztбzta, რომ ნაყოფზე სერიოზული რისკის მითითება, აგრეთვე ნაყოფიერების პროცედურის დაწყება თავისთავად არ შეიძლება ამართლებდეს ორსულ ქალს. ომბუდსმენის თანახმად, იურიდიული სიზუსტის მოთხოვნილების დარღვევისა და იურიდიული დარწმუნების მოთხოვნის დარღვევის წესია ის, რომ ნაყოფისთვის რისკზე მითითებისას, ავთვისებიანი დაავადებაა.